Segunda visita da Escola Municipal de Periperi no Parque das Dunas